Εσωτερικός κανονισμός σχολείου

               

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ

 

 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες διοικητικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των σχολείων (νομοθετικές-κανονιστικές διατάξεις), τις παιδαγωγικές αρχές, την εμπειρία των εκπαιδευτικών και την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, το σχολείο μας, ως οργανωμένη εκπαιδευτική κοινότητα, έχει καθορίσει κανόνες της καθημερινής λειτουργίας του: 


Φοίτηση των μαθητών

 

 • Η φοίτηση των μαθητών στο σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνο όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
 • Σε περίπτωση απουσίας του μαθητή για περισσότερο από δύο (2) ημέρες θα πρέπει να ενημερώνεται το σχολικό περιβάλλον.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α', Γ΄ και Ε΄ Τάξεων.

Άφιξη στο σχολείο

 • Η άφιξη των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 7.55 ως 8.10 από την είσοδο του σχολείου.
 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει και μετά το τέλος της προσευχής, δεν προσέρχεται στα μαθήματα, αλλά παραμένει στο χώρο υποδοχής (προθάλαμο) του σχολείου μέχρι την 1η διδακτική ώρα (9 π.μ.). Αν ο λόγος της καθυστέρησης είναι δικαιολογημένος, ο κηδεμόνας του μαθητή επικοινωνεί έγκαιρα με το σχολείο εξηγώντας τους λόγους της αργοπορίας.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τα παιδιά τους το πρωί, μπορούν να τα ακολουθούν μέχρι τον προθάλαμο του σχολείου. H αποχώρηση των γονέων γίνεται μόλις χτυπήσει το κουδούνι της έναρξης των μαθημάτων. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας. Ο χρόνος της προσευχής δεν είναι χρόνος για συζήτηση των γονέων με τους εκπαιδευτικούς και τη διευθύντρια του σχολείου. 

Επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς


 • Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών και της διευθύντριας με τους γονείς γίνεται κατά τις ώρες και ημέρες που έχουν οριστεί και σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπι τηλεφωνικής συνεννόησης.
 • Για την τηλεφωνική επικοινωνία χρησιμοποιούνται τα τηλέφωνα του σχολείου: 22730-32877 και 22730-34144. Τα κινητά ή σταθερά τηλέφωνα των εκπαιδευτικών αποτελούν προσωπικό τους δεδομένο και δεν έχουν υπηρεσιακή χρήση. 

Αποχώρηση από το σχολείο

 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης ή τον εκπαιδευτικό ειδικότητας που έχει εκείνη την ώρα μάθημα.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά το ωράριο λειτουργίας ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο λειτουργίας του σχολείου.
 • Σε περίπτωση απεργίας ή στάσης εργασίας οι γονείς-κηδεμόνες υποχρεούνται να επικοινωνούν το πρωί της ίδιας μέρας με το σχολείο για να ενημερώνονται για την ώρα αποχώρησης των μαθητών.
 • Οι μαθητές που συνοδεύονται δε φεύγουν ποτέ από το σχολείο ασυνόδευτοι αν ο κηδεμόνας τους κάποια μέρα καθυστερήσει.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές τους περιμένουν στον προθάλαμο ή έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. 
 • Σε περίπτωση που ένας γονέας δεν επιτρέπεται να παραλάβει το παιδί του κατά την αποχώρηση θα πρέπει να προσκομίζεται στο σχολείο το σχετικό δικαιολογητικό (απόφαση δικαστηρίου).

Διαλείμματα

 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο και οι αίθουσες κλειδώνουν. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Κατ? εξαίρεση, σε περίπτωση βροχής, οι μαθητές παραμένουν στις τάξεις επιτηρούμενοι από τους δασκάλους.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ξεκούρασης και ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων. Αν οι μαθητές αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στο εσωτερικό του σχολείου, παρά μόνο για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, αφού ζητήσουν άδεια από τους εφημερεύοντες.
 • Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα παραμένουν στο χώρο που τους έχει υποδειχθεί από το δάσκαλό τους και πηγαίνουν μαζί του στην τάξη. Έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους κι έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους. 

Επισκέψεις ? γιορτές 

Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται  το σχολικό ωράριο και το Ολοήμερο λειτουργεί κανονικά, ενώ σε περίπτωση γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και δε λειτουργεί το Ολοήμερο.

 

Υποχρεώσεις γονέων ? κηδεμόνων

 1.Οι γονείς-κηδεμόνες υποχρεούνται να ενημερώνονται για την πρόοδο και συμπεριφορά των παιδιών τους: α. στις τακτικές συναντήσεις που ορίζει ο κάθε εκπαιδευτικός, β. στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία, γ. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου ? σπουδών, δ. Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από το διευθυντή ή τον εκπαιδευτικό. Δεν πραγματοποιείται επικοινωνία γονέων-εκπαιδευτικών στα διαλείμματα, κατά την προσέλευση ή κατά την αποχώρηση από το σχολείο χωρίς να συντρέχουν κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις.

2.Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να γνωστοποιούν στο δάσκαλο της τάξης και στο διευθυντή κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή και η οποία μπορεί να έχει αντίκτυπο στη σχολική του επίδοση και στην ασφάλειά του (π.χ. αλλεργίες, επιληψία κλπ.)

3.Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως το σχολείο.

4.Οι γονείς-κηδεμόνες υποχρεούνται να παρακολουθούν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του σχολείου, και τις συγκεντρώσεις που γίνονται για θέματα του σχολείου.

5.Οφείλουν να διαβάζουν όλες τις ανακοινώσεις του σχολείου, οι οποίες α. αναρτώνται σε εμφανές σημείο στο σχολείο, β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου και γ. μοιράζονται στους μαθητές. Στην τελευταία περίπτωση οφείλουν να τις παραδίδουν ενυπόγραφες στο δάσκαλο της τάξης.

6.Οφείλουν να δίνουν τηλέφωνα επικοινωνίας στο σχολείο. Σε περίπτωση αλλαγής τηλεφώνου ή διεύθυνσης κατοικίας, να ενημερώνουν αμέσως το δάσκαλο της τάξης ή τη διευθύντρια.

7.Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί στο χώρο του σχολείου. 

8.Κανένας γονέας δεν έχει δικαίωμα να έρχεται σε αντιπαράθεση με γονέα άλλου παιδιού στο χώρο του σχολείου.

9.Κανένας γονιός δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει σωματική τιμωρία στα παιδιά του. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο πέσει στην αντίληψη του σχολείου, θα ενημερώνονται άμεσα οι εισαγγελικές αρχές, όπως ορίζει η Νομοθεσία.

10.Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτήριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει άδεια.

11.Κανένας γονέας δεν έχει δικαίωμα να κάνει διακρίσεις εις βάρος άλλων παιδιών στο χώρο του σχολείου με βάση την καταγωγή του, τις σχολικές του επιδόσεις, την εξωτερική του εμφάνιση κλπ.

Υποχρεώσεις μαθητών

 • Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες .
 • Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές τηρούν το συμβόλαιο που έχει συμφωνηθεί στην τάξη.
 • Οι μαθητές οφείλουν να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα για το μάθημα και να μην τα ξεχνούν συστηματικά.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα.
 • Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας δεν επιτρέπεται.
 • Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να λερώνουν ή να προκαλούν ζημιές στο χώρο του σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση θα καλούνται οι γονείς τους για να επισκευάσουν τις ζημιές.
 • Προβλήματα συμπεριφοράς αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ του διευθυντή και των εκπαιδευτικών με τους γονείς και με τους σχολικούς συμβούλους, για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία.